San Juan City COVID-19 Electronic Immunization Registration


IMPORTANTENG MENSAHE:

Lahat ng nakakumpleto ng apat na bakuna kontra COVID-19 pagkatapos ng apat (4) na buwan lamang ang maaaring mabakunahan ng pangatlong booster shot. Ayon sa inilabas na guidelines ng IATF at DOH, ang mga indibidwal na nabibilang sa kategoryang A.1.1 at A.1.2 pa lamang ang maaring mabakunahan ng pangatlong booster shot. Ang mga indibidwal na nakakumpleto ng tatlong bakuna kontra COVID-19 pagkatapos ng tatlong (3) buwan ang maaari ng makapagpabakuna para sa pangalawang booster shot.

Ayon sa inilabas na guidelines ng IATF at DOH, ang mga taong immunodeficient pa lamang ang maaring mag pangalawang booster shot. Sila ay ang mga sumusunod:

  1. Under Immunodeficient State (Nagda-dialysis)
  2. May HIV
  3. May Cancer o tumor
  4. Nagpa-transplant
  5. Patients under immonusuppressives (Kasalukuyang naggagamot na nagpapahina ng immune system gaya ng chemo drugs, etc.)

Paalala: Dalhin lamang ang mga Vaccination Cards at iba pang dokumento sa araw ng iyong bakuna

Paunawa: And mga impormasyon at detalye na ibinigay ay gagamitin lamang para sa Programang Pagbabakuna ng Pamahalaang Lungsod ng San Juan.